top of page

Geri dönüşümlü ürün nedir?

recyclegreen.png

Geri dönüşüm tekrar kullanılabilecek ürünlerin belirli uygulamalar sonrasında yeniden kullanılabilir hale getirilmesidir. Dünyadaki kaynakların hızla tüketildiği günümüzde geri dönüşüm üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu kısımda size sunmuş olduğumuz ürünler geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmişlerdir.  Bu ürünlerin üretimi bir gözetim  zinciri altında yapılmakta ve dünya çapında akredite firmalar tarafından belgelendirilmektedir. Kullanılan kağıdın, kumaşın, ipliğin ya da plastiğin içeriği ve üretim süreçleri bu zincirin hiç bir halkası kopmadan nihai tüketiciye kadar takip edilmektedir.   

FSC ve GRS Belgeleri nedir?

fsc.png
GRS Logo.png

FSC Belgesi (Forest Stewardship Council /Orman Yönetim Konseyi) kağıt ve kartondan üretilen ürünler için kullanılan bir belgedir. Bu konsey dünyada belirli ülkelerdeki endüstriyel ormanlardan orman ürünleri ve türevi malzemeler üretilmesi için bir gözetim zinciri oluşturmuştur. Endüstriyel ormanlardan kesilen ağaçlar, endüstriyel amaçlı kullanılmakta ve kesilen ağaçların yerine yenileri dikilmektedir. Bu süreç ormandan kağıda, oradan da nihai tüketiciye kadar bir prosedür dâhilinde takip edilmektedir. Bu zincire dahil olarak FSC belgesi temin edilebilmekte ve FSC logolu ürünler üretilebilmektedir.

GRS Belgesi (Global Recycle System / Küresel Geri Dönüşüm Sistemi) iplik ve kumaştan üretilen ürünler için kullanılan bir belgedir. Ürünlerin geri dönüşüm aşamalarını çevresel faktörleri de dahil ederek nihai tüketiciye ulaşana kadar takip eden bir standarttır. Geri dönüşümlü ürünlerin alım ve satımında bir taşıma belgesi düzenlenerek bu sürecin takibi sağlanmaktadır. Bu prosedüre göre ürün muhteviyatı %20-%100 dönüşümlü ürünler bu kapsama dahil edilmektedir.

Doğayı korumak, kaynak tüketimini azaltmak ve yaşamın sürdürülebilirliği için geri dönüşümlü ürünleri kullanalım!

bottom of page